Over N-VA Sint-Truiden

De N-VA als nationale partij is ontstaan op 13 oktober 2001 en nam in 2003 voor het eerst deel aan verkiezingen. In Sint-Truiden telde de N-VA in 2003 slechts een kleine groep leden. Enkele nieuwelingen waaronder voormalig voorzitter Roeland Vavedin en huidig secretaris Jan Vochten hebben toen contact gezocht met leden van de vroegere Volksunie. Samen hebben zij eind 2003 N-VA Sint-Truiden opgericht. Het toenmalige bestuur legde zich vooral toe op ledenwerving en één jaar en vele huisbezoeken later was het ledenaantal al verdubbeld en na twee jaar zelfs verdrievoudigd! Diezelfde periode versterkte het bestuur zich met enkele enthousiaste jongeren die zich niet enkel engageerden voor N-VA Sint-Truiden, maar die ook Jong N-VA Sint-Truiden hebben opgericht.

Gemeenteraadsverkiezingen

In 2006 nam N-VA Sint-Truiden samen met CD&V deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. We grepen toen net langs een zitje in de gemeenteraad. Lieven Bogaert werd met 1.061 voorkeurstemmen eerste opvolger en zetelde van 1 januari 2007 tot 12 september 2011 in de OCMW-raad.

N-VA Sint-Truiden voerde tijdens de daaropvolgende nationale en Vlaamse verkiezingen van 2007, 2009 en 2010 steeds stevig campagne. In 2009 en 2010 stond bovendien Truienaar Hans Govaerts op de N-VA-lijst. Hij behaalde zowel in het kanton Sint-Truiden als in Limburg een mooi persoonlijk resultaat.

7 gemeenteraadsleden

In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2012 versterkte het bestuur van N-VA Sint-Truiden zich met enkele nieuwe gezichten, waaronder lijsttrekker Jelle Engelbosch. Op 14 oktober 2012 behaalde de N-VA 18,8%, een onverhoopt sterk resultaat. Naast Jelle Engelbosch werden ook Hans Govaerts, Jo François, Ghilaine Hendricx, Mieke Claes, Olivier Gobba en Anne Termonia verkozen in de gemeenteraad. Dankzij deze zeven zetels kon de N-VA Myriam Herckens en Nina Kvikvinia afvaardigen in de OCMW-raad. Mieke Claes werd bovendien ook verkozen in de Limburgse provincieraad.

Ondanks dat de N-VA in de gemeenteraad van nul naar zeven zetels ging werd ze door een nipte meerderheid (17 op 33) van verliezende partijen CD&V en Open vld naar de oppositiebanken verwezen. De N-VA-fractie legt er zich op toe om op een constructieve manier oppositie te voeren door het beleid van de huidige meerderheid te controleren en zelf met positieve voorstellen te komen.

In maart 2013 nam Toon Hendricx het roer over van Roeland Vavedin als nieuwe afdelingsvoorzitter. Als dank voor de vele jaren inzet om de N-VA in Sint-Truiden op de kaart te zetten werd Roeland door het nieuwe afdelingsbestuur unaniem verkozen als erevoorzitter van N-VA Sint-Truiden.

Vlaams parlementslid

Op 25 mei 2014 stond fractievoorzitter Jelle Engelbosch op de 5de plaats in Limburg voor de verkiezing van het Vlaams Parlement. Jelle werd met maar liefst 14.739 stemmen verkozen als Vlaams Parlementslid. N-VA Sint-Truiden heeft sindsdien niet enkel een sterke stem in de Truiense gemeenteraad maar ook op het Vlaamse niveau.

N-VA Sint-Truiden zal de komende jaren haar afdelingswerking nog verder uitbouwen. Sympathisanten die de N-VA in Sint-Truiden hierin willen steunen, kunnen ons altijd contacteren via sint-truiden [at] n-va.be.