Nieuws

Op 10 november 2021

Bij de heraanleg van de Groenmarkt in Sint-Truiden werden enkele jaren geleden archeologische opgravingen uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek kwamen niet alleen duizenden skeletten van de middeleeuwse begraafplaats aan het licht. Ook de restanten van de dertiende eeuwse, voor het Priesterbroederschap …

Op 30 september 2021, over deze onderwerpen: Politiek in Sint-Truiden

De gemeenteraad heeft een nieuw toewijzingsreglement goedgekeurd dat alleenstaanden met minstens één minderjarig kind voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale huurwoning in de Sint-Truiden. "Alleenstaanden met kinderen hebben het moeilijk om een geschikte en betaalbare woning op de reguliere …

Op 11 september 2021

De activeringsheffing is een belasting op onbebouwde percelen die ooit in het leven werd geroepen om grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller beschikbaar te hebben. N-VA is er nooit een fervent voorstander van geweest. In de toekomst willen we deze belasting dan ook grondig …